אגף מגורים

מנהל:מינהל הכספים
טלפון:03-9052292
פקס:03-9052540
כתובת:העלייה השנייה 1 פ"ת
דואל:megurim@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
יוסי יואלמןמנהל אגף ארנונה מגורים03-9052292yossiy@ptikva.org.il
רינה משריקימנהלת אגף מגורים03-9052292megurim@ptikva.org.il