אולם שרת

מנהל:מינהל התרבות
טלפון:03-9052405
פקס:03-9052497
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
דואל:ulamsharet@ptikva.org.il 

אדם בעל מוגבלות תנועה (כסא גלגלים) או מוגבלות שמיעה (שפת הסימנים) מתבקש לתאם שבועיים מראש.

שםתפקידטלפוןדואל
רונן כברהמנהל בית תרבות שרת03-9052405ronenk@makefet.matnasim.co.il