אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית

אגף:שירותי חינוך ורווחה חינוכית
מנהל:מינהל החינוך
טלפון:03-9052926
דואל:karino@ptikva.org.il 
שםתפקידטלפוןדואל
קרין אוחיוןמנהלת אגף שירותי חינוך ורווחה חינוכית03-9052596karino@ptikva.org.il
תמר שבתאימזכירת האגף03-9052333tamars@ptikva.org.il
יעל עשושמנהלת מחלקת תיקשוב ומידע03-9052685yaelas@ptikva.org.il
מורן גפרי עודדשכר ותקציבים03-9113458morang@ptikva.org.il
נועה אביבהנהלת חשבונות03-9113667noaa@ptikva.org.il
שלומי דסלימנהל מחלקת קשרי קהילה ומועדוניות03-9052697shlomid@ptikva.org.il
אילון שרייברמנהל יחידת מחשוב03-9052347eilons@ptikva.org.il
נועה מליחיאחראית לוגיסטית יחידת מחשוב03-9113663noad@ptikva.org.il
רן שלוםיחידת מחשוב03-9052205rans@ptikva.org.il
שגיא קורןרכז ניצנים יישובי03-9113697sagik@ptikva.org.il
אוריאן תדיררכזת ניצנים יישובית03-9113969oriyant@ptikva.org.il
יפה אדםמנהלת מחלקת סל תרבות03-9113720yafaa@ptikva.org.il
אורית תורג'מןמנהלת מדור סל תרבות03-9113722oritt@ptikva.org.il