בקרוב יתמנה מנהל/ת

בקרוב יתמנה מנהל/ת

תפקיד:סמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש
פקס:03-9052980
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052797
יחידה:מינהל משאבי אנוש