גרינהויז צילה

גרינהויז צילה

תפקיד:מנהלת אגף
פקס:03-9052791
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052733
דואל:nehes@ptikva.org.il 
יחידה:אגף נכסים