כרמי ניסן

כרמי ניסן

תפקיד:מנהל מינהל שפ"ע
פקס:03-9052993
כתובת:בר כוכבא 63 פ"ת
טלפון:03-9052911/12
דואל:nisank@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל שפ"ע