יוסי נגולה

יוסי נגולה

תפקיד:מנהל מינהל שפ"ע
פקס:03-9052993
כתובת:בר כוכבא 63, פ"ת
טלפון:03-9052912
דואל:yossina@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל שפ"ע