חני גולדשטיין

חני גולדשטיין

תפקיד:גזברית העירייה
פקס:03-9052235
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052238
דואל:hanig@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל הכספים