גלית קופמן

גלית קופמן

תפקיד:מנהלת מח' ספורט בגני ילדים
פקס:03-9052947
כתובת:בר כוכבא 61 פ"ת
טלפון:03-9052962
דואל:galitk@ptikva.org.il 
יחידה:אגף הספורט