אילנה הרשקוביץ

אילנה הרשקוביץ

תפקיד:מנהלת מח' מינהל וארגון
פקס:03-9052947
כתובת:בר כוכבא 61 פ"ת
טלפון:03-9052904
דואל:ilanae@ptikva.org.il 
יחידה:אגף הספורט