אתי עיוני

אתי עיוני

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-7152362
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052734
דואל:etiay@ptikva.org.il 
יחידה:אגף המשק