רינה פדהצור

רינה פדהצור

תפקיד:מנהלת לשכת מנהל מינהל החינוך
פקס:03-9052331
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052294
דואל:rinap@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל החינוך