מזל מנצור

מזל מנצור

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9052331
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052294
דואל:mazalm@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל החינוך