אילנית חרד

אילנית חרד

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9113961
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052680
דואל:ilanith@ptikva.org.il 
יחידה:אגף חינוך יסודי