ויטה זיסר

ויטה זיסר

תפקיד:מנהלת מחלקת כ"א בהוראה
פקס:03-9113643
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052696
דואל:vitaz@ptikva.org.il 
יחידה:אגף חינוך על יסודי