אוריאן תדיר

אוריאן תדיר

תפקיד:סגנית מנהלת מח' היסעים בחינוך הרגיל
פקס:03-9052561
כתובת:שרה אהרונסון 1 פ"ת
טלפון:03-9052558/565 03-9113785/3832
דואל:oriyant@ptikva.org.il 
יחידה:אגף מינהלה