יפה לוי

יפה לוי

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9053076
כתובת:אורלוב 77 פ"ת
טלפון:03-9052593
דואל:yafal@ptikva.org.il 
יחידה:אגף חינוך מיוחד