מלכה אבוחצירה

מלכה אבוחצירה

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9347640
כתובת:המורה אליהו ירקוני 6 פ"ת
טלפון:03-9290444
דואל:malkaa@ptikva.org.il 
יחידה:אגף השירות הפסיכולוגי