פיקי ברגין

פיקי ברגין

תפקיד:מנהלת מחלקת תקשורת סלולרית
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9053633
דואל:pikia@ptikva.org.il 
יחידה:אגף לוגיסטיקה ורכש