אורית סעד

אורית סעד

תפקיד:מנהלת לשכת המבקרת
פקס:03-9310480
כתובת:שפיגל 3, קומת קרקע כניסה מרחוב הראשונים
טלפון:03-9113733
דואל:mevaker@ptikva.org.il 
יחידה:מבקרת העירייה