מוריה שי

מוריה שי

תפקיד:מנהלת מחלקת תלונות הציבור ומבקרת
פקס:03-9310480
כתובת:שפיגל 3, קומת קרקע כניסה מרחוב הראשונים
טלפון:03-9113733
דואל:mevaker@ptikva.org.il 
יחידה:מבקרת העירייה