אילנה קושניר

אילנה קושניר

תפקיד:מזכירת המינהל
פקס:03-9052993
כתובת:בר כוכבא 63 פ"ת
טלפון:03-9052911
דואל:ilanaz@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל שפ"ע