צחי בק

צחי בק

תפקיד:סגן המינהל
טלפון:03-9053133
דואל:tzahib@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל שפ"ע