ירון כביר

ירון כביר

תפקיד:ס. מנהל אגף התברואה
טלפון:03-9113964
דואל:yaronk@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל שפ"ע