אורלי בושארי

אורלי בושארי

תפקיד:מזכירת האגף
פקס:03-9052764
טלפון:03-9052757/37
דואל:orlib@ptikva.org.il 
יחידה:אגף גנים ונוף