גאולה בן אהרון

גאולה בן אהרון

תפקיד:מנהלת מחלקת הנה"חש
פקס:03-9313925
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052460
דואל:geulab@ptikva.org.il 
יחידה:אגף החשבות