שולמית אביב

שולמית אביב

תפקיד:מנהלת מח' מינהלה
פקס:03-9112330
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:039052263
דואל:shulamita@ptikva.org.il 
יחידה:אגף העסקים