שרה גל

שרה גל

תפקיד:מזכירת ועדת ערר לענייני ארנונה
פקס:03-9053070
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9052650
דואל:saragal@ptikva.org.il 
יחידה:יחידת ההכנסות