דליה גאון

דליה גאון

תפקיד:מנהלת אגף
פקס:03-9346483
טלפון:03-9113080
דואל:daliag@ptikva.org.il 
יחידה:אגף קשרי תושבים