ניצה צוברי

ניצה צוברי

תפקיד:מנהלת המחלקה לתרבות הדיור
פקס:03-9346483
טלפון:03-9053072
דואל:nitzat@ptikva.org.il 
יחידה:אגף קשרי תושבים