מזכירות הספריה

מזכירות הספריה

פקס:03-9112193
כתובת:העליה השניה 1 פ"ת
טלפון:03-9113799
יחידה:אגף הספריות