הרב חיים בריסק

הרב חיים בריסק

תפקיד:רכז תוכן והדרכה לזהות יהודית עולי חבר העמים
פקס:03-9052644
כתובת:העליה השניה 10 פ"ת
טלפון:03-9112059
דואל:chaimb@ptikva.org.il 
יחידה:אגף לתרבות יהודית