בת שבע נקב

בת שבע נקב

תפקיד:מזכירת אגף מינהלה
טלפון נייד:054-7791211
כתובת:שרה אהרונסון 1, פ"ת
טלפון:03-9052562, 03-9052563
דואל:batshevan@ptikva.org.il 
יחידה:אגף מינהלה