בת שבע נקב

בת שבע נקב

תפקיד:מזכירת אגף מינהלה
פקס:03-9052561
כתובת:שרה אהרונסון 1 פתח תקוה
טלפון:03-9052562/3
דואל:batshevan@ptikva.org.il 
יחידה:אגף מינהלה