עינת שרים

עינת שרים

תפקיד:מחלקת רישום
פקס:03-9113961
טלפון:03-9113731
דואל:einatsh@ptikva.org.il 
יחידה:אגף חינוך יסודי