דקלה פפטא

דקלה פפטא

תפקיד:מחלקת רישום
פקס:03-9113961
טלפון:03-9052790
דואל:diklap@ptikva.org.il 
יחידה:אגף חינוך יסודי