רויטל עובדיה

רויטל עובדיה

תפקיד:מדור רישום יסודי
פקס:03-9113961
טלפון:03-9052678
דואל:revitalo@ptikva.org.il 
יחידה:אגף חינוך יסודי