מירי אביגד

מירי אביגד

תפקיד:סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתיים
טלפון:03-9113933
דואל:MIRIA@PTIKVA.ORG.IL 
יחידה:אגף לשירותים חברתיים ובריאות