ליטל לוי

ליטל לוי

תפקיד:מזכירת המינהל / מכרזים
טלפון:03-9052979
דואל:LitalL@ptikva.org.il 
יחידה:מינהל משאבי אנוש