הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

חזון ומטרות

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, ומאידך מוקיע עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא (אינס-קניג ובן שלום, 2008).

​מטרות התכנית

  1. צמצום אלימות ופשיעה
  2. העלאת תחושת הביטחון של התושב
  3. הגברת יכולת ההתמודדות של יישובים עם אלימות ופשיעה.

השיטה

הכנת תכנית רב-שנתית באמצעות צוותים המורכבים מאנשי מקצוע במגזרים השונים. במסגרת התכנית יתבצע מיפוי של הבעיה, יאותרו גורמי סיכון ויוגדרו דרכי איתור, אבחון, טיפול ומניעה. התכנית תהיה רב-תחומית ותכלול את כל המרכיבים שעשויים לתרום לצמצום הבעיה לרבות, שירותי חינוך, שירותי אכיפה, שירותי רווחה, תכניות לשעות הפנאי וכו'.
 

ייחוד/עקרונות התכנית

תכנית 'עיר ללא אלימות' מבוססת על הגישה של 'יישוב כיחידת שינוי' לפיה הדרך האפקטיבית ביותר להפחתת האלימות והפשיעה בחברה, היא הפעלת תכנית התערבות ברמה היישובית, בהתבסס על הרשות המקומית ודרכה להשפיע על איכות החיים של תושבי הקהילה כולה. 

הצלחת התכנית מבוססת על המנהיגות המקומית והנבחרת שלה אשר מובילה את המאמץ של 'עיר ללא אלימות' יחד עם מערכת השירותים המוניציפאליים שמגיעה לכל התושבים באמצעות שירותי חינוך, בריאות, רווחה, פנאי, תברואה ועוד. לפי מחקרים שנעשו בעולם, הנהגה מעורבת, המובילה תהליכים קהילתיים מסוג זה, היא תנאי להצלחתן של תכניות מניעה והתערבות. 

בנוסף, התכנית יוצרת הזדמנויות למעורבות תושבים במאמץ לצמצום פשיעה.
   
תכנית 'עיר ללא אלימות' מייצרת ביישובים בהם היא פועלת, ערוצים והזדמנויות שונות להירתמות תושבים למאמץ ולמעורבותם בפעולות הנעשות ביישוב לצמצום תופעות של אלימות ופשיעה. כל זאת בליווי הדרכות והכשרות של אנשי מקצוע.​
חזון ומטרות