הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

רווחה


מטרות 

​1. לספק תמיכה קהילתית במאמץ של לשירותי הטיפול למנוע, לצמצם ולהגיב לתופעת האלימות בתא המשפחתי
2. לעודד ולהגביר את מעורבות ההנהגה הקהילתית והתושבים במאמץ לצמצום אלימות והעלאת תחושת ביטחון
3. לייצר ולבסס את החיבורים בין גורמי האכיפה לבין גורמי הטיפול האמונים על מתן מענה לתופעת האלימות במשפחה. 

קידום נורמות קהילתיות של תמיכה בקורבנות

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מפעיל מגוון שירותים המתמחים בטיפול במחוללי האלימות ובמעגל המעורבים בה. לצד מאמצים אלה, מקדמת תכנית 'עיר ללא אלימות' מיזמים שתכליתם קידום נורמות קהילתיות השוללות אלימות, מעניקות לגיטימציה לדיווח עליה ותמיכה לקורבנותיה. יישוב שתושביו ואנשי המקצוע העובדים בו, מגיבים לתופעות של אלימות והתנהגות אנטי חברתית בצורה רגישה ועקבית, הוא יישוב המפגין נורמות של אי סובלנות כלפי תופעות אלה. כך, נוצר ומחוזק אקלים קהילתי בריא ובטוח. 


מניעה

תכנית 'עיר ללא אלימות' מאפשרת להרחיב את מעגל תכניות ההתערבות הבית ספריות שנועדו למנוע אלימות מינית ואלימות במערכות יחסים אינטימיות. התכנית תומכת בהפעלת תכני אגף שפ"י במשרד החינוך ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים וכן מאפשרת פעולות הסברה נוספות בקהילה 
הקהילה ככלי לצמצום פשיעה והעלאת תחושת הביטחון
על מנת להתמודד בצורה יעילה עם תופעות של אלימות בקהילה, יש לבחון לא רק מה גורם לאלימות, אלא גם מה הם הכוחות בקהילה המונעים ומצמצמים את התופעה. תכנית 'עיר ללא אלימות' פועלת על מנת לזהות ביישובים גורמי חוסן ונכסים אותם ניתן לרתום לטובת תגובה חברתית לאירועי אלימות ופשיעה 


עו"ס עיר ללא אלימות

תכנית 'עיר ללא אלימות' מאפשרת להפעיל את מודל עו"ס בתחנות משטרה לקידום הטיפול והמניעה למעורבים בתופעת האלימות במשפחה. בנוסף, מפעילה התכנית עובדים סוציאליים קהילתיים שפעולתם מתרכזת בגיוס מנהיגות בלתי פורמאלית, מתנדבים ופעילים לקחת חלק במאמץ למנוע פשיעה ולהעניק תמיכה לקורבנות האלימות. במסגרת התכנית מתבצעת השקעה רבה בתשתית האנושית, בגיוס כלל האוכלוסיה בעיר לתהליך באמצעות שיווק ופרסום התכנית, השפה והרעיונות שלה, בכדי להביא את כולם לדבר באותה שפה האומרת "לא אלימות".
חשיבות רבה מיוחסת גם לחלק האסתטי של העיר, מתוך הנחה שמקום נקי, מואר ומטופח מונע אלימות. לפיכך התכנית מעודדת השקעת מאמץ בשיפור פני העיר - הארת אזורים חשוכים, טיפוח כיכרות, צביעת ארונות הסעף ושילוט הרחובות. 

רווחה