הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

אכיפה

אסטרטגית האכיפה של תכנית 'עיר ללא אלימות' מגובשת תוך שיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל. שותפות זו באה לידי ביטוי בהובלה וברמת מעורבות גבוהה 
של מפקדי תחנות המשטרה בכל יישוב ויישוב.  

מטרות תחום האכיפה

  • צמצום פשיעה והתנהגויות אנטי - חברתיות ביישוב.
  • הגברת תחושת הביטחון של התושב.


יעדי תחום האכיפה

  • צמצום פשיעה ועבירות איכות חיים -שיעור הצמצום וסוגי העבירות יוגדרו בהתאם לצרכי ומאפייני היישוב.
  • צמצום השלכות הפשיעה על הרשות המקומית - למשל, שיעור הוצאות על נזקי הוונדליזם, פניות למוקד עירוני, בהתאם לתכנית העבודה היישובית.
  • צמצום פשיעה במוקדי ה"נקודות החמות" שנבחרו על ידי הרשות, במועדים נבחרים (כדוגמת קיץ), וסביב תופעות נבחרות, בהשוואה לשנה / שנים קודמות בהתאם לשירותים הקיימים בעיר ולתכנית העבודה היישובית 
 

התערבויות מרכזיות המתבצעות במסגרת תחום האכיפה:

  • ​​פורום אכיפה עירוני - הפורום, בראשות מפקדת תחנת המשטרה, מתכנס באופן קבוע ועוסק בתיאום פעילות כלל גורמי האכיפה בעיר ובהגדרת יעדים משותפים למשטרה ולרשות המקומית. 
  • מבצעי אכיפה ומתחמים מפוקחים - במסגרת פורום אכיפה, מתבצע זיהוי אזורים, מוקדים וזירות בעייתיות בהן נדרש להשקיע מאמץ אכיפתי ומקיף. כך לדוגמא, ריכוז המאמץ ומתחמי בילוי ומועדונים מאפשרים להפוך את אותם אזורים לאזורים בטוחים, מצולמים ומוגנים. המתחמים או המועדים המוגדרים על ידי פורום האכיפה מטופלים באמצעות תגבור כוח אכיפה, שימוש בטכנולוגיות לצורך הרתעה, פיקוח ותגובה מהירה, ורתימה של כוחות אזרחיים נוספים. התיאום בין כוחות האכיפה והרשות המקומית מאפשר להגביר נראות , לרתום כוחות נוספים ולהפעיל בהתאם לצורך תגובות בתחום רישוי עסקים ואכיפה של חוקי עזר עירוניים התומכים במאבק בתופעות שזוהו.
בתחום האכיפה פועלים גם פרויקטים נוספים ישראל בשיתוף משטרת ישראל לטובת שילוב גורמי האכיפה בפעולות מניעה בקהילה. למשל, תכנית 'משאלה' העוסקת בשיקום נוער עבריין, ותכנית 'בית הספר הבטוח' המתמקדת בשילוב שוטרים בתהליכי חינוך והסברה. 
אכיפה