הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

פנאי


מטרות תחום הפנאי בעיר ללא אלימות:

​1. הפיכת מרחבי וזמני הפנאי של בני הנוער לבטוחים תוך הבטחת הביטחון האישי ואיכות החיים של כלל תושבי היישוב.
2. קידום יכולת ההתמודדות של מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי ביישובים עם תופעות אלימות.
3. טיפוח מנהיגות נוער מחויבת למאבק באלימות ובפשיעה. 


יעדי תחום הפנאי בעיר ללא אלימות:

1. הכשרת מדריכים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי לזיהוי והתמודדות עם תופעות אלימות.
2. קידום מיזמים בהם בני נוער מובילים מהלכים למניעת אלימות והתמודדות עם נזקיה.
3. שילוב תכנים ומסרים השוללים התנהגויות אלימות במסגרות ובתכניות החינוך הבלתי פורמאלי.
4. הרחבת הפיקוח וההשגחה הבוגרת במרחבי וזמני הפנאי של בני הנוער.
5. צמצום הקמות רעש, ונדליזם ובעיות נוספות, באמצעות   מתן מענה לנוער במרחב הציבורי. 


תכניות ליבה ופעולות מרכזיות בתחום הפנאי:

 • ​ועדת פנאי עירונית  
  ועדת הפנאי העירונית הפועלת במסגרת עיר ללא אלימות כוללת משתתפים מכל הגופים ברשות המקומית העוסקים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי: נציגי מחלקת הנוער, מועצת הנוער, קידום נוער, תנועות הנוער, מתנ"סים ומרכזים קהילתיים, רכזי נוער, ארגוני מתנדבים, נציגי הורים , נציגי אכיפה, נציגי רווחה ונציגי חינוך. הוועדה מסייעת להבטיח איגום משאבים ותיאום בין כלל הגורמים ביישוב הרלוונטיים לפעילות בני הנוער בשעות הפנאי. ועדה זו נועדה לאפשר קידום יעדים המאפיינים את תכנית 'עיר ללא אלימות', כדוגמת מנגנונים להבטחת גיוס שיטתי של בני נוער שלא משתייכים למעגל המשתתפים הקבועים בחוגים ובפעילויות החינוך הבלתי פורמאליות, הבטחת מנגנונים שיאתרו בני נוער הנזקקים לסיוע ויפנו אותם לגורמי הטיפול בעיר. 
 • חלופות פנאי לכלל בני הנוער בעיר
  במסגרת זו תומכת תכנית עיר ללא אלימות בהרחבת שעות הפעילות במועדונים המצויים בעיר, בהפעלת מגרשי ספורט , כמו מגרשים מוארים, ובהפעלתן של תכניות עשירות יותר בתכנים שיש בכוחם למשוך את בני הנוער. 
 • מדריכי חבורות רחוב של 'עיר ללא אלימות' 
  איתור נערים המסתובבים ברחובות ובגנים ציבוריים, יצירת קשר, אוזן קשבת ולהוות מודל חיקוי עבור הנערים, המדריכים מכוונים מייעצים מקנים כלים ערכיים, חינוכיים ותרבותיים לבני הנוער. המטרה הכנסתם לפעילות סדירה במרכזי הנוער, טיפול בנער מול הגורמים הרלוונטיים בהתייחס לכל נער וצרכיו. 
 • תכנית קיץ בטוח
  ימי הקיץ והחופשות מבית הספר מהווים תקופה הדורשת היערכות מיוחדת לאור היעדר תעסוקה לתלמידים. תכניות הקיץ היישוביות, הנבנות בסיוע "עיר ללא אלימות" נועדו לתת מענה רחב לבני הנוער בחודשי הקיץ החמים ולייצר מגוון של מסגרות חלופית ואטרקטיבית הפועלות בו-זמנית, ובעיקר בשעות הלילה. 
  בסביבת הפעילות נמצאים מבוגרים משמעותיים כגון ומדריכי רחוב בעלי הכשרה מתאימה שמוודאים קיום תקין של הפעילות, שומרים על הסדר וערניים לבעיות שעלולות להתעורר. כמו כן, בפעילויות אלה משולבים תכנים ערכיים המעודדים סובלנות והימנעות מצריכת סמים ואלכוהול. 
  דוגמאות לתכניות המופעלות בקיץ; מגרשים מוארים (הארת מגרשי ספורט הפועלים בשעות הערב והלילה והצבת מדריך ספורט שהוא גם מדריך חברתי), 
  ניידת עיר ללא אלימות- מועדון נוער נייד הכולל מחלצות פופים משחקי שולחן סוני פליסטיישן ואירועי שיא במתחמים מפוקחים
 • מניעת אלימות מבוססת ספורט
  תכניות ספורט מהוות קרקע אופטימאלית להקניית ערכים ומיומנויות אישיות וקבוצתיות הטבועות בעיסוק בספורט. בין ערכים ומיומנויות אלה ניתן למנות התמדה, עבודת צוות, התמודדות עם הפסד וכישלון, משמעת עצמית, שמירה על בריאות והימנעות מהתנהגויות מזיקות. בהתאם, פיתחה תכנית 'עיר ללא אלימות', בתמיכת "הקרן לידידות", מערך של תכניות ספורט המהוות תכניות למניעת אלימות והתנהגויות סיכון אחרות.  תכנית עיר ללא אלימות רואה במאמנים ובמדריכים סוכן מניעה חשוב ופועלת על מנת להבטיח להם הכשרה ואמצעים להקניית ערכים ומיומנויות חשובות אלה, והפכתם ל"אוזן קשבת" ו"עין רגישה" בעבור בני נוער הנזקקים לסיוע וייעוץ של גורמים נוספים בקהילה.  

תכניות ליבה ופעולות מרכזיות בתחום הפנאי:

 • ​ועדת פנאי עירונית  
  ועדת הפנאי העירונית הפועלת במסגרת 'עיר ללא אלימות' כוללת משתתפים מכל הגופים ברשות המקומית העוסקים בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי: נציגי מחלקת הנוער, מועצת הנוער, קידום נוער, תנועות הנוער, מתנ"סים ומרכזים קהילתיים, רכזי נוער, ארגוני מתנדבים, נציגי הורים , נציגי אכיפה, נציגי רווחה ונציגי חינוך. הוועדה מסייעת להבטיח איגום משאבים ותיאום בין כלל הגורמים ביישוב הרלוונטיים לפעילות בני הנוער בשעות הפנאי. פעולה מרכזית של ועדה זו היא הובלת ההיערכות היישובית למתן מענה לבני נוער בחופשות. 
 • מנהיגות נוער 
  לצד הפעילות המיועדת לכלל הילדים ובני הנוער, עוסקת התכנית גם בגיוס של מנהיגים מקרב בני הנוער. קבוצות איכותיות אלה מקבלות הכשרה וכלים שמאפשרים להם לשמש כסוכני מניעה, הפועלים בצורה אקטיבית למניעת אלימות ופשיעה ביישוב. 
 • נוער בסיכון
  תכנית 'עיר ללא אלימות' תומכת במתן מענים קבוצתיים לבני נוער המעורבים בהתנהגויות פליליות, כחלק ממענה חינוכי ושיקומי בקהילה. תכניות אלה מתאפיינות גם במעורבות של משטרה בגיוס הנערים לתהליך ובהשתלבות של שוטרים בהעברת התכנים. 

פנאי