הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

רישוי עסקים


מנהלת רישוי עסקים: נטליה שחל 
דואר אלקטרוני: Natashas@ptikva.org.il

העלייה המתמדת ברמת החיים ובגידול האוכלוסייה במדינת ישראל מגבירים את העומס על הסביבה וגורמים לפגיעה במשאבי הטבע. אחד הכלים העומדים
לרשות האגף לאיכות הסביבה הינו הצבת תנאים סביבתיים ברישיונות העסק.
האגף לאיכות הסביבה נותן תנאים ברישיון העסק בתחומי איכות האוויר, רעש, שפכים תעשייתיים, חומרים מסוכנים ומניעת זיהום קרקע.
העסקים בהם האגף מטפל כוללים לדוגמא מפעלים, בתי מלאכה, מסעדות ובתי אוכל, מוסכים, אולמי שמחות, חניונים, בתי חולים וכו'.
אנשי האגף עורכים ביקורות בעסקים ונותנים במידת הצורך את הדרישות וההנחיות הסביבתיות לפני אישור הרישיון .תנאים אלה מתווספים לחקיקה
הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה ואינם מחליפים אותה.
רישוי עסקים