הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

אכיפה סביבתית


מנהל מחלקת אכיפה סביבתית: ניר כליף
דואר אלקטרוני: nirk@ptikva.org.il

הפיקוח והאכיפה בתחום מפגעי איכות הסביבה מתבצעים ע"י פקחי סביבה באגף לאיכות הסביבה שהוסמכו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח- 2008 בתחומי העיר פתח - תקווה.

תפקידי הפיקוח הסביבתי:
  • פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת (בנין , גרוטאות וכד') המושלכת בשטחי טבע  ושטחים פתוחים.  זיהום מים   ושפכים, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד.
  • ביצוע סיורים בשטחים הפתוחים לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים האחראים על יצירתם.
  • ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה .
  • תיעוד עבירות איכות הסביבה בשטח השיפוט של עיריית פתח – תקווה  
  • מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות באגף בהיבט האכיפה. 
  • מתן דו"חות קנס , איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה
  • איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים ועדים, עיכוב חשודים, חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך העברתן לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.

סיורים באזור תעשייה
סיור בשטחים פתוחים
ניקוי שטחים
אכיפה סביבתית