הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

איכות הסביבה


מנהל: דגנית טל
טלפון: 03-9052916/7
המרכז לחינוך סביבתי: 03-9246549
דואר אלקטרוני: zvikas@ptikva.org.il​

פתח תקווה הינה אחת מהערים המרכזיות במטרופולין גוש דן המספקת שירותים נרחבים בתחומי התעשייה, המסחר וההייטק לתושבי העיר ושכנותיה. לצד ההתפתחות המואצת,   על העיר להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 כגון: משבר האקלים, הגידול בצריכת האנרגיה ומשאבי הטבע וזאת תוך כדי שמירה על הסביבה ברת קיימא ואיכות חיי התושבים. 
המחלקה לאיכות הסביבה אחראית ליישום מדיניות העירייה בתחומי איכות הסביבה.

פעילות האגף:
  • טיפול בפניות תושבים בתחומי מטרדי ריח ואיכות אוויר, שפכים, קרינה ורעש, חומרים מסוכנים, אסבסט ומתן מידע בנושאים סביבתיים.
  • תכנון סביבתי, מתן תנאים סביבתיים במסגרת תכניות בניין-עיר, היתרי בניה 
  • מתן דרישות סביבתיות בעסקים טעוני רישוי. 
  • טיפול בקרקעות מזוהמות. 
  • מעקב, בקרה וטיפול בעסקים המחזיקים חומרים מסוכנים.
  • פיקוח סביבתי.
  • מתן הנחיות סביבתיות לטיפול בפסולת מוצקה ומחזור.
  • חינוך לקיימות במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
  • התייעלות אנרגטית.
  • ניטור ומעקב אחר איכות האוויר בעיר.
בעמוד זה תוכלו למצוא מידע אודות פעילות האגף בתחומים השונים. 

איכות הסביבה