הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

פתח תקוה בת קיימא


במסגרת הגדרתה כעיר בת קיימא רואה עצמה פתח תקוה מחוייבת  לספק את צרכי תושביה ברמת חיים גבוהה ומודרנית תוך שמירה על משאביה הטבעיים , המים, האויר והקרקע למען הדורות הבאים ואפשרויותיהם  העתידיות לספק לעצמם את צרכיהם ברמת חיים איכותית  ומודרנית.
כחברה בפורום ה-15 חתמה העיר על האמנה להפחתת גזי החממה והטיפול במשבר האקלימי בפברואר 2008 ובכך התחייבה על הפחתה של פליטות גזי החממה  בכ 20% עד שנת 2020 וכן בטיפול להפחתת זיהום האויר בתחומה.
 חודשה פעולת ועדת ההיגוי להפחתת גזי החממה ברשותו של מנכ"ל העירייה, שמטרתה,  בחינת  רעיונות, יזמות  והובלת  פרוייקטים אשר יעמיקו את ההתנהלות המקיימת בעירייה. בנוסף, פועלים מספר צוותי עבודה לנושאים שונים כמו אנרגיה, מים ורכש ירוק שבהם משתתפים אנשי מקצוע נוספים מקרב עובדי העירייה ובכך הורחבה יריעת השיתוף.

פעולות שנעשו בנושאים השונים:

אנרגיה

 • בדיקת התיעלות אנרגתית של היכל התרבות העירוני.
 • החלפת הנורות ברמזורים לנורות חסכוניות. (LED)
 • התקנת  בקרי חיסכון להורדת הצריכה ב- 15-25% בתאורת הרחוב.
 • שידרוג בנין העירייה והתאמת תאורה תוך חשיבה מקיימת.
 • עידוד שימוש באנרגיה ממקורות שאינם מתכלים:
 • עידוד התעשיה לשימוש באנרגיה נקייה באמצעות יום עיון.
 • ארגון יום עיון משותף עם חח"י לאנשי תעשייה ומשרדים בעיר.
 • הפצת טיפים לחסכון באנרגיה לבעלי עסקים, יזמים ועובדי עירייה.
 • עריכת סקר חשמל ומים במבני ציבור בעיר.
 • עידוד והטמעת בניה ירוקה.
 • קורס לעובדי מינהל הנדסה בנושא בניה ירוקה
 • ניסיון לתכנן בית ספר ירוק
 • cהטמעת הנחיות בניה ירוקה בתב"עות חדשות
 • עריכת סקר אנרגיה.

זיהום אויר

טיפול בזיהום אויר מתעשייה הוא משימה יומיומית של האגף לאיכות הסביבה ומבוצע באמצעות תנאים ברישיונות העסק ואכיפה שוטפת.
בנוסף,  פתח תקוה מובילה פרויקט ארצי בהפחתת זיהום אוויר מעסקי צביעה, בעיקר מוסכי צבע.

לגבי זיהום אויר מתחבורה,  הפתרונות הם שונים:
1. פתח תקוה מתאפיינת בתשתית נרחבת של תחבורה ציבורית. יש בתחומה שתי תחנות של רכבת 
   הפרברים, תחנת אוטובוסים מרכזית  בתפר שבין אזור המגורים לתעשייה אליה מתנקזים אוטובוסים 
   מכל הארץ וכן הוחל בביצוע התואי של הרכבת הקלה שתעבור במרכז העיר. כך שבעתיד יהיו חלופות 
   רבות בעיר לכלי רכב פרטיים.
2. לאחרונה הועברה החלטה במועצת העיר להקצות חניות חינם ברחבי העיר לרכבים היברידיים.
3. בעיר פועלות 3 תחנות לניטור אויר המעבירות את נתוני המדידה בזמן אמת לאתר עירוני.
4. עודכנה תוכנית האב לאופניים . 

​מים

מניעת זיהום מים ומי תהום הינם חלק  מהעבודה השוטפת של האגף לאיכות הסביבה.
כל מפעל ועסק מחויבים להגיש פתרונות לטיפול בשפכים על מנת לקבל את רשיון העסק.
המעקב והאכיפה נעשים ע"י פקחי העירייה בשיתוף האיגוד ערי דן, מאחר וכל שפכי העיר נקלטים במפעל השפד"ן.

שטחים פתוחים

בוצע סקר טבע עירוני לכל העיר ולשטחים הפתוחים שלאורך הירקון. ממצאי הסקר מופיעים במערכת ה-GIS העירונית כשכבת טבע עירוני.
החל הליך תכנוני לשיקום אתר הפסולת העירוני והפיכתו לפארק ציבורי.

מיחזור פסולת

בתחנת המעבר הקיימת החל פרויקט של שדרוג התחנה בראיה סביבתית למניעת מטרדים. 
 

אכיפה

האכיפה נגד מזהמים בעיר נעשית דרך חוק רישוי עסקים. כל עסק מחוייב באשור האגף לאיכות הסביבה וחלקם אף באשור נוסף של המשרד להגנת הסביבה.
תנאים לרשיון העסק ניתנים לפי מהות והפעילות של כל עסק ועסק. ביצוע התנאים נבדק ע"י פקחי העירייה והאגף לאיכות הסביבה בעבודה השוטפת.

בנייה ירוקה

​1. לכל תוכנית בנין עיר נוספות הנחיות בנושא בנייה ירוקה.
2. כל בקשה להיתר בניה מלווה בהגשת נספח בנייה ירוקה .

פתח תקוה בת קיימא