הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קרינה, רעש ושפכי תעשייה


מנהלת מח' קרינה, שפכי תעשייה ורעש: מרינה יגוטובוב
דואר אלקטרוני: marinay@ptikva.org.il

רעש 

רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.
האגף לאיכות הסביבה בעירייה מטפל במטרדי רעש כתוצאה מפעילות עסקית או תעשייתית. מטרדי רעש שמקורם ברכבי חירום כגון אמבולנסים, משטרה וכיבוי אש אינם באחריות הטיפול של האגף. 
מהו רעש בלתי סביר?
התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), 1990 מפרטות את רמות מפלסי הרעש המותרות בהתייחס למקום היווצרות המטרד, למשכו של הרעש ולחלק ביממה (יום או לילה) בו נגרם הרעש. 
רמות הרעש המותרות באזור מגורים:
  • ביום, לרעש שנמשך מעל 9 שעות 50 dB(A) 
  • בלילה, לרעש הנמשך מעל 30 דקותdB(A)  40
הוראות אלה אינן חלות על רעש ממטוסים, רכבות, כלי רכב וציוד בנייה.
מי מטפל בתלונות רעש?
כאשר גורם הרעש אינו גוף ציבורי או עסקי ניתן לפנות למשטרת ישראל. 
כאשר גורם הרעש מבית עסק או מגוף ציבורי שבו מתבקשת מדידת מפלסי רעש, יש לפנות לאגף איכות הסביבה .

להלן פירוט הגורמים המטפלים לתלונות רעש שונות:
​מפגע
​גורם הטיפול
​רעש מבתי עסק, בתי שעשועים, בתי מלאכה, תעשייה, מבני ציבור ואולמות אירועים
​אגף איכות הסביבה
רעש ממבנים פרטיים: (שירה, מוסיקה וכיוצ"ב)
בין השעות 14:00 עד 16:00 ובין השעות 23:00 עד 7:00
​משטרת ישראל
​רעש מתיקונים ומשיפוצים:
בין השעות 20:00 עד 7:00
​משטרת ישראל, פיקוח עירוני
​רעש ממזגנים בבתים פרטיים
​משטרת ישראל, תרבות הדיור
​אזעקות מכלי רכב
​משטרת ישראל
​רעש הנגרם על ידי בעלי חיים
​וטרינר עירוני
​רעש שמקורו ברוכלות
​פיקוח עירוני ומשטרת ישראל
​רעש שמקורו בהתכנסות המונית
​משטרת ישראל, פיקוח עירוני
גרימת רעש על ידי טלטול פחי אשפה, בלוני גז, חביות וכד' באזור מגורים בין השעות 22:00 עד 6:00
​פיקוח עירוניחקיקה בנושא רעש 


קרינה 

קרינה היא תופעה פיזיקלית של מעבר אנרגיה בצורות שונות. בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה, כולנו מדברים בטלפונים סלולריים, מאזינים לרדיו ומחממים אוכל במיקרוגל. ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון ולטיפול.
המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.

מילון מונחים למתקני שידור סלולארי
אנטנה משתפלת - אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה או לקיר חיצוני של מרפסת ואינה בולטת ממעקה גג המבנה או המרפסת כלפי מעלה, ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ
אנטנת עוקץ - אנטנה המוצמדת לקיר החיצוני של מבנה ובולטת ממעקה גג המבנה כלפי מעלה בגובה שאינו עולה על 3.5 מ', ואשר אלומת הקרינה שלה מופנית מן המבנה כלפי חוץ
אתר זעיר חיצוני - מוקד שידור קטן ממדים המותקן בדרך כלל בשלט חוצות
אתר זעיר פנימי - מוקד שידור קטן ממדים המשדר שידור תוך-מבני בבניינים צפופי משתמשים, כגון קניונים ומגדלי משרדים
מתקן גישה אלחוטית - מתקן בזק שמימדיו אינם עולים 80*50*30 ס"מ, המשמש או מיועד לשמש לצרכי קליטה ושידור ברשת גישה, הפועל בתדרים שקבע השר לעניין זה.
המגברים סלולאריים מן הסוג שמותקנים בתוך מבנים, תפקידם להגביר את הקליטה של הרשת הסלולארית ולהקטין את הקרינה הנפלטת מהמכשיר הנייד (הטלפון הסלולארי). מגברים אלה משדרים בעוצמות נמוכות מ 100 מילי ואט ולכן פטורים מפיקוח המשרד להגנת הסביבה. מגברים כאלה אינם מצריכים רישוי ואינם מהווים סכנה לבריאות הציבור.
תורן - עמוד או מִסְבָּ‏ך (אלמנט הנדסי המשמש בדרך כלל בבניות קלות,  גשרים, עגורנים וכלים הנדסיים שונים) הנועד לשאת אנטנות
האגף לאיכות הסביבה יוזם בדיקות קרינה במוסדות חינוך ובכל מקום בו קיים חשש לקרינה ברמות המהוות סיכון.


שפכים

המחלקה לשפכי תעשיה באגף פועלת למניעת זיהום מקורות מים וקרקעות משפכי תעשייה ודלקים. לשפכי התעשייה פוטנציאל הרס סביבתי גדול, הרבה יותר מחלקם היחסי בשפכים העירוניים.

מנהלת המחלקה נותנת דרישות ומפקחת על מערכות טיפול בשפכים בעסקים ומפעלי תעשייה. במסגרת זו, ניתנים הנחיות ואישורים לתוכניות טיפול קדם בשפכים ומתבצע ניתוח ממצאי בדיקות שפכים. בשיתוף פעולה עם תאגיד מית"ב והשפד"ן מתבצעים דיגומים בעסקים ובהתאם לתוצאות מתבצעת אכיפה. 


קרינה, רעש ושפכי תעשייה