הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

לה-לי שוויון מגדרי


שם: רחל אלון 
תפקיד: יועצת ראש העיר לשוויון מגדרי פיתוח וחדשנות.
טלפון: 03-9113837
דואר אלקטרוני: odeliad@ptikva.org.il​​


המשרד לשוויון מגדרי ולמעמד האישה, מנוהל ע"י רחל אלון יועצת ראש העיר.
המשרד, יעדיו , מטרותיו ופעולותיו, נגזרים מהגדרת החוק וממדיניות ראש העיר. היועצת כפופה ישירות לראש העיר ומכאן שכל הפעולות
היזומות והתכנים מאושרים על ידו.
עם כניסתה של רחל אלון לתפקיד נקבעו יעדים ומתווה פעולה הכולל שותפות ושותפים לדרך.

"על פי תפיסת עולמי, השינוי מתחיל במחשבה אשר יוצרת עשייה ושינוי התנהגותי.   
אני מאמינה גדולה בשיח משותף של גברים ונשים בכדי ליצור תשתית תרבותית, ערכית להתנהלות מכבדת המאפשרת לכולן ולכולם מרחב בטוח ומאפשר.
אני חושבת שישנה התקדמות מסוימת בכל הרבדים בהתבוננות על כל נושאי המגדר אך, ישנן תפיסות שלא נצליח לכונן בהם שינוי אם לא נפגש, נדבר, נכיר, נבין ובעיקר נמצא את המרחב בתוך הארגון העירוני וגם מחוצה לו.

במסגרת התפקיד אני רואה בשיח תשתית לקיום דיאלוג בריא לכלל המשיחים.
אני סבורה ששיח בין המינים והיכרות מעמיקה של ערכים מובילים יכולה לכונן בסיס  טוב לשוויון מגדרי.
אני מאמינה גדולה בשיתופי פעולה ובעיקר ביצירת שייכות לדרך שהיא הרבה מעבר לכתוב ולמוכתב".

יועצת ראש העיר למעמד האישה בעיר פ"ת מהווה כתובת עבור נשים וגברים לייעוץ ראשוני ותמיכה בכל תחום ונושא שיתאפשר.

תפקידי היועצת:

תפקידי היועצת הם לפעול בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה  לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות כלפי נשים. לצורך ביצוע תפקידיה, על היועצת להיות מעורבת בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, לפקח על ביצוע מדיניות זו ועל הקצאת משאבים לשם כך לרבות לצורך יישום הוראות הדין המחייבות מתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים בקרב עובדי הרשות המקומית ועובדי החברות העירוניות. כמו כן, על היועצת להיות מעורבת בבחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית על השוויון בין גברים לנשים (קרי ניתוח רגיש מגדר), איתור צרכים וקבוצות אוכלוסייה לצורך הכנת תכניות ייעודיות, הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד, איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד ועוד.  


סמכויות:

במילוי תפקידיה כיועצת, היא תהיה כפופה ישירות לראש הרשות המקומית. היועצת  צריכה להיות מוזמנת לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה של הרשות, ויש לתת לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל-פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי פעולתה, לתושבות הרשות המקומית או לעובדות הרשות. כמו כן, היועצת או עובד שהסמיכה לצורך כך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות או ועדותיה שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.  


 

 
לה-לי שוויון מגדרי