הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
03-9271684
סגור תפריט

תואר ראשון - B.A

מהן הדרישות לקבלת תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה?

כדי לקבל תואר של האוניברסיטה הפתוחה, יש לבחור במסלול לימודים מתוך מגוון מסלולי הלימוד המוצעים.

ניתן לבחור במסלול לימודים מובנה, הכולל קורסי חובה ובחירה המוגדרים מראש, או להרכיב תוכנית לימודים אישית, המורכבת מקורסים שנבחרים על ידי הסטודנט מבין הקורסים המוצעים בקטלוג הקורסים.

כל מסלול לימודים מחייב צבירה של 108 נ"ז לפחות, מתוכן עד 36 נ"ז בקורסי פתיחה, לפחות 24  נ"ז בקורסים מתקדמים, וכתיבה של שתי עבודות סמינריוניות.

נקודות זכות

כל קורס מזכה את הסטודנט בנקודות זכות (נ"ז)  – בין 2 ל 6 נ"ז בהתאם להיקף החומר שלו.
כדי לעבור את הקורס בהצלחה ולקבל את נ"ז שמקנה הקורס, על הסטודנט לקבל ציון משוקלל סופי של 60 ומעלה.
הציון הסופי בקורס מחושב כממוצע משוקלל של ציוני המטלות המוגשות במהלכו וציון מבחן הגמר של הקורס.
נ"ז נצברות לסך נקודות הזכות הנדרשות במסלול שנבחר.

רמת הקורס

הקורסים באוניברסיטה הפתוחה נחלקים לשלוש רמות לימוד על פי דרגות הקושי וההעמקה בחומר הלימוד:

 • רמת פתיחה: מבואות רחבים לתחומים שונים. לא נדרש ידע מוקדם כדי להרשם לקורס.
 • רמה רגילה: לחלק מהקורסים ברמה רגילה קיימת המלצה ללמוד קורס מקדים המכיל ידע שעליו מסתמך הקורס.
  לחלק מהקורסים ברמה זו, יש תנאי קבלה של לימוד קורס מקדים.
 • רמה מתקדמת: קורסים מעמיקים שחלקם כולל גם חומר לימוד מקצועי באנגלית.
  לקורסים מתקדמים יש תנאי קבלה של קורסים מקדימים הרלוונטים לאותו קורס,
  הסטודנט מחוייב ללמוד אותם כתנאי קבלה לקורס.

כמו כן, קיימות דרישות חובה כלליות לכל הקורסים המתקדמים והן : 

פטור באנגלית-

הדרכה ביבליוגרפית בספריית האוניברסיטה הפתוחה – ההדרכה הביבליוגרפית נחוצה לסטודנטים בכתיבת העבודות בקורסים המתקדמים.
מידע על חובת ההדרכה ניתן לקבל באתר ספריית האוניברסיטה הפתוחה: http://www.openu.ac.il/library

אופן הלימוד של הקורסים


הקורס כולל יחידות לימוד, הנשלחות לפני פתיחת הסמסטר לסטודנט בדואר.
יחידות הלימוד כוללות את חומר הלימוד של הקורס, אותו לומד הסטודנט בלימוד עצמי.
ברוב הקורסים, חלה על הסטודנט חובת הגשת מטלות, המהוות חלק משקלול הציון בקורס.
המטלות מוגשות לבדיקה באמצעות המערכת המקוונת המטלות נחלקות לשלושה סוגים:
 • ממ"ן – מטלת מנחה: נבדקת על ידי מנחה הקבוצה, כוללת שאלות פתוחות, המאפשרות ניסוח חופשי של התשובה.
 • ממ"ח – מטלת מחשב: מבחן רב ברירה (אמריקאי) שעונים עליו באופן ממוחשב
 • ממ"ש – מטלה מקוונת שיתופית: המתבצעת באופן שיתופי על ידי קבוצת סטודנטים בקורס באמצעות האינטרנט.

מפגשי הנחייה בקורס

במכללה מתקיימים מפגשי הנחיה מוגברת שבועיים.
כל קורס נלמד בין שעתיים לשלוש שעות שבועיות.
לוח המפגשים הכולל את המועדים בהם מתקיימים מפגשי ההנחיה, נשלח לסטודנט במייל לפני תחילת הקורס.
הנוכחות במפגשי ההנחיה היא רשות, ומאוד מומלצת להבנת החומר.

בחינות הגמר של הקורס

בסיום הקורס מתקיימת בחינת גמר על החומר שנלמד בקורס.
הסטודנט זכאי להבחן בשני מועדי בחינה, מועד א' ומועד ב'. כדי להבחן, על הסטודנט לעמוד בכל דרישות הקורס.
בחינת הגמר מקיפה את החומר שנלמד בקורס ומהווה חלק משקלול הציון בקורס.
ניתן להבחן בסיום הסמסטר בו למד הסטודנט את הקורס, או בסמסטר עוקב.
לאחר מכן, יש צורך באישור למועד בחינה מיוחד.
הבחינות מתקיימות בין השעות 16:30 – 19:30.
יש להרשם מראש לבחינת הגמר, ובהתאם להרשמה יעשה השיבוץ למרכז הבחינה.
ניתן להבחן רק בהצגת תעודת סטודנט תקפה של האוניברסיטה הפתוחה.
למידע על בחינות האוניברסיטה הפתוחה: אתר האוניברסיטה הפתוחה - בחינות

גליון ציונים

בכל שלב במהלך הלימודים ניתן לקבל ממרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה, ללא תמורה גליון ציונים המשקף את מכלול הלימודים עד למועד הפקת הגליון.

קבלת תואר אקדמי

סטודנטים שסיימו את לימודיהם ועמדו בכל הדרישות לאחד מהתארים של האוניברסיטה הפתוחה, יהיו זכאים לתואר בוגר אוניברסיטה של האוניברסיטה הפתוחה.
סטודנטים שקיבלו הודעה על קליטת הציון האחרון הנדרש לתואר, יוכלו לפנות למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה, ולבקש את מסמכי הזכאות לתואר .

לסטודנטים שלא ייפנו ביוזמתם לקבלת הזכאות לתואר, יפיק מרכז ההישגים הלימודיים את מסמכי התואר בתוך שנה מיום הזכאות.

הסטודנט יקבל

 • אישור זכאות לתואר שבו מצויין אפיון התואר ותאריך הזכאות.
 • אישור לימודים לתואר (גליון ציונים) שבו מפורט מכלול הלימודים לתואר – כל הקורסים והעבודות ופירוט ההשגים בהם וכן ציון הגמר לתואר .
 • תעודת בוגר המוענקת בטקס חלוקת התארים.
תואר ראשון - B.A