נתאי שבטיאל/ המרכז לכלבי שירות ותרפיה

חוג:אילוף כלבים- חדש