הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

צהרונים

מידע ורישום לצהרון לשנה"ל תשע"ח

תנאי ההתקשרות בין ההורים למתנ"ס שערים

 • תנאי ההתקשרות עם המתנ"ס לקבלת שרות צהרון לשנת הלימודים תשע"ח לתקופת החודשים 01.09.17– 31.7.18.
 • עלות ההשתתפות בצהרון 900 ₪ לחודש (ללא שמירה). בחודש יולי תהיה גביה נוספת לקייטנה
 • הנחה של 10% לילד שני בצהרון.
 • כל איחור בהוצאת הילד/ה מהצהרון מעבר לשעה הנקובה ישלם ההורה עבור כל שעה נוספת או חלק ממנה    30 ₪.
 • שכר הלימוד יגבה בתשלומים חודשיים בראשון לכל חודש בכרטיס אשראי או בצ'קים ב- 11 תשלומים.
 • בריאות – ילד שאינו בקו הבריאות לא יוכל לשהות בצהרון ובאחריות ההורים לאוספו מיידית עפ"י קריאה.
 • שכר הלימוד הינו חודשי גלובלי וישולם גם בגין תקופת היעדרותו של הילד מהצהרון מסיבת מחלה ו/או פיגור בתשלום.
 • למתנ"ס שמורה הזכות להפסיק את השתתפות הילד בגין אי תשלום ו/או פיגור בתשלום/ או התנהגות לא נאותה של הילד.
 • בזמן שביתה ע"י כל גורם יופעל הצהרון במתכונת הרגילה מהשעה 14:00 ועד לשעה 16:00.
 • על אף האמור לעיל רשאי כל צד להפסיק את ההתקשרות עד חודש מרץ (כולל) בהודעה מוקדמת בכתב, וההסכם יבוא לקיצו 30 יום לאחר תום החודש שבו ניתנה ההוראה.


זמני פעילות הצהרון

 • הצהרון פועל 5 ימים בשבוע (א'-ה') מהשעה 14:00 ועד השעה 16:45 למעט ערבי חג, חגים ושבתון. הגעה לצהרון באחריות המטפלות, החזרה באחריות ההורים.
 • הצהרון פתוח בימי חופשה מהשעה 07:45 ועד השעה 16:00
 • בחודש יולי יפעל הצהרון במתכונת קייטנה מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00. להורים שירצו עד השעה 16:00 תהיה גביה בנפרד
 • ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו לא יגיע הילד בבוקר למקום לימודיו.
 • ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד מהם.
 • הצהרון יפעל בחופשות במהלך השבוע ולא כולל ימי שישי- מצ"ב לוח חופשות עדכני.
 • הפעלת הצהרונים כוללת 2 מפגשי חוגים לשבוע בכל גן.
 • הפעלת הצהרונים כוללת ארוחת צהריים חמה כשרה.

 

רישום לצהרון

צהרונים