ועדת הקצאות

ועדת הקצאות

יו"ר הועדה:מנכ"ל העירייה - יניב בניטה, רו"ח
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • ​​חני גולדשטיין, רו"ח - גזברית העירייה
  • שרית גרינבאום, עו"ד - יועמ"ש העירייה
  • איציק אוז'לבו - מהנדס העירייה
  • ​צילה גרינהויז, עו"ד - מנהלת אגף נכסים